Fandrindrana fiainam-pianakaviana

Fomba fandrindram-piterahana mora ampiasaina ho an’ny lehilahy sy vehivavy. Anisan’ireo hafatra 30 mikasika ny Fandrindram-piterahana azonao henoina ao amin’ny 3-2-1 Tolotra Mandroso.

Maimaimpoana ny antso ho an’ireo laharana Airtel

Handramo dieny izao ny Tolotra 3-2-1 >
Natokana ho an’ny laharana Airtel ihany.

Zarao amin’ny olona ny momban’ny Fandrindrana fiainam-pianakaviana androany amin’ny alalan’ny SMS >
Ny olona fantatrao koa dia afaka mampiasa maimaim-poana vaovao maripototra hanatsarany ny fiainany. Mitovy amin’ny saran’ny mandefa SMS iray ihany izany.