Fananan – tany

Torohevitra azo arahin’ ireo mpikarakara taratasy tany momban’ny fifampivarotana tany ara-dalàna. Anisan’ireo hafatra 15 mahakasika ny Fananan-tany azonao henoina ao amin’ny 3-2-1 Tolotra Mandroso.

Maimaimpoana ny antso ho an’ireo laharana Airtel

Handramo dieny izao ny Tolotra 3-2-1 >
Natokana ho an’ny laharana Airtel ihany.

Zarao amin’ny olona ny momban’ny Fifampivarotana tany androany amin’ny alalan’ny SMS >
Ny olona fantatrao koa dia afaka mampiasa maimaim-poana vaovao maripototra hanatsarany ny fiainany. Mitovy amin’ny saran’ny mandefa SMS iray ihany izany.